Zirkonoxid

Kronen und Brücken, Veneers, Onlays, Inlays

Zirkonoxid ist ein hochästhetischer Werkstoff in CAD/CAM-Technologie, der sich durch hohe Festigkeit und Biokompatibilität auszeichnet. Es kann für kleine Restaurationen wie Veneers, Onlays, Inlays, bis hin zu umfangreichen Konstruktionen auf Implantaten verwendet werden. Zirkonium gibt es in verschiedenen Varianten, je nach Anwendung.

Cyrkon

korony i mosty, licówki, onlay'e , inlay'e

Tlenek cyrkonu jest wysoko estetycznym materiałem w technologii CAD/CAM, który cechuje się wysoką wytrzymałością i biokompatybilnością. Można wykorzystywać go do drobnych uzupełnień jak licówki, onlay'e, inlay'e, aż po rozległe konstrukcje na implantach. Cyrkon występuje w różnych odmianach w zależności od zastosowania.
Cyrkon opakerowy wykorzystujemy w przypadku zębów martwych, wkładów koronowo korzeniowych CoCr jak również do prac na implantach. Natomiast cyrkon wstępnie barwiony jest idealnym rozwiązaniem na zęby żywe. Istnieje również możliwość frezowania pełnokonturowych zębów z tlenku cyrkonu wielowarstwowego, który świetnie sprawdza się w odcinkach bocznych ze względu na wytrzymałość - 850 - 1200mPa i posiada znakomite walory estetyczne. Dzięki trawieniu w systemie Zircos–E, cyrkon może być wykorzystywany do wykonania licówek, onlay'i i inlay.